Neurolingvistiline programmeerimine

Romilla Ready, Kate Burton

neuroloogia silmaring

[Vaata lisainfot selle raamatu kohta]