Leading the Lean Enterprise Transformation

George Koenigsaecker

juhtimine eestvedamine lean

[Vaata lisainfot selle raamatu kohta]