Lineaarne planeerimine ja selle rakendused

Evald Übi

kvaliteedijuhtimine probleemilahendus lean

[Vaata lisainfot selle raamatu kohta]