Toyota Kata

Mike Rother

juhtimine eestvedamine motivatsioon lean

[Vaata lisainfot selle raamatu kohta]